Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynllun iaith Cymraeg

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i drin Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd. Mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun iaith Gymraeg. Rydym yn cydnabod bod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru fel y mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 wedi'i hymgorffori.

 

Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn darparu'r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Beth byddwn yn ei wneud

Mae HelpwrArian yn rhan o Wasanaeth Arian a Phensiynau a bydd yn cadw at ei Gynllun iaith Cymraeg.

Fel corff cyhoeddus, bydd Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn datblygu cynllun iaith Cymraeg newydd i ddisodli cynlluniau ar wahân oedd gan y sefydliadau a ddaeth ynghyd i'w greu - y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, a Pension Wise.

Bydd yn nodi sut y bydd Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn rhoi ar waith yr egwyddorion a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg ac y bydd, lle bynnag y bo hynny'n briodol ac yn ymarferol, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Bydd y cynllun yn cwmpasu'r ystod lawn o wasanaethau a gweithrediadau yng Nghymru, gan gynnwys gwasanaethau uniongyrchol a than gomisiwn, partneriaethau, cyhoeddiadau, recriwtio a phrosesau AD.

Pryd bydd y cynllun yn cael ei lansio

Bydd Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn cyflwyno ei gynllun â Chomisiynydd y Gymraeg ac wedyn yn ymgynghori â'r cyhoedd yng Nghymru. Mae'n bwriadu lansio ei gynllun iaith Cymraeg yn ystod 2021.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.